قرص آتورواستاتین-امین 20 میلی گرم

ATORVASTATIN-AMIN 20MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب