قرص دیکلوفناک امین 100 میلی گرم

DICLOFENAC SODIUM AMIN 100 MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب