قرص متفورمین امین 1000 میلی گرم

METFORMIN AMIN 1000MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب