قرص کلومیپرامین امین 25 میلی گرم

CLOMIPRAMINE AMIN 25MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب