کپسول امی-مفنامیک اسید 250 میلی گرم

AMI-MEFENAMIC 250MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب