شربت پرومتازین امین 60 میلی لیتر

PROMETHAZINE AMIN 60ML SYRUP

داروسازی امین [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب