قرص سینازین 25 میلی گرم

CINAZIN 25MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب