محلول خوراکی دی سیکلومین امین 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر

DICYCLOMINE AMIN 10MG/5ML ORAL SOLUTION

داروسازی امین [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

چنانچه در خصوص "محلول خوراکی دی سیکلومین امین 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر" سوالی دارید، عارضه خاصی مشاهده نموده اید و یا مطلب ویژه ای به نظرتان می رسد با دیگران به اشتراک بگذارید

Click to Change image

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب