محلول خوراکی دی سیکلومین امین 10 میلی گرم/ 5میلی لیتر

DICYCLOMINE AMIN 10MG/5ML ORAL SOLUTION

داروسازی امین [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب