قطره خوراکی متوکلوپرامید امین 4 میلی گرم/میلی لیتر

METOCLOPRAMIDE AMIN 4MG/ML 15ML ORAL DROP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب