کپسول اوسودزوکسی کولیک اسید امین 300 میلی گرم

URSODEOXYCHOLIC ACID AMIN 300MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب