قرص مترونیدازول امین 250 میلی گرم

METRONIDAZOLE AMIN 250MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب