قرص آهسته رهش پنتوکسی فیلین امین 400 میلی گرم

PENTOXIFYLLINE AMIN 400MG SR TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب