قرص کلوزامین 10 میلی گرم

CLOZAMIN 10MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب