قرص داپوتنس 30 میلی گرم

DAPOTENCE 30 MG Tablet

داروسازی امین [ ایران ]

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب