شربت گایافنزین امین 100میلی گرم/5میلی لیتر

GUAIFENESIN AMIN 100MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی امین [ ایران ]

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب