قرص دی والپروکس امین 500 میلی گرم

DIVALPROEX AMIN 500MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب