کپسول لانسوپرازول امین 15 میلی گرم

LANSOPRAZOLE AMIN 15MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب