قرص کوتریموکسازول امین 400/80 میلی گرم

CO TRIMOXAZOLE AMIN 400/80MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب