کپسول ونلافاکسین امین 75 میلی گرم

VENLAFAXINE AMIN 75MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب