قرص آمیگوت 40 میلی گرم

AMIGOUT 40 MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد نقرس

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب