قرص آمیودارون امین 200 میلی گرم

AMIODARONE AMIN 200MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب