شربت دکسترومتورفان پی امین 60 میلی لیتر

DEXTROMETHORPHAN P AMIN 60ML SYRUP

داروسازی امین [ ایران ]

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب