قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید امین 50/12.5 میلی گرم

LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE AMIN 50/12.5MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب