کپسول گاباپنتین امین 100 میلی گرم

GABAPENTIN AMIN 100MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب