قرص متوگلامین 500/5 میلی گرم

METOGLAMIN 500/5MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب