قرص امی-متوکلوپرامید 10 میلی گرم

AMI-METOCLOPRAMIDE 10MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب