قرص متوکاربامول امین 500 میلی گرم -کارباکوت

METHOCARBAMOL AMIN 500MG TAB-CARBACOAT

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای شل کننده عضلات

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب