قرص متفورمین/پیوگلیتازون امین 15/500 میلی گرم

METFORMIN/PIOGLITAZONE AMIN 500/15MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب