کپسول امپرازول امین 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE AMIN 20MG CAP

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب