محلول خوراکی اندامین 4میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر

ONDAMIN 4MG/5ML 60ML ORAL SOLUTION

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب