قرص متولو-اس 47.5 میلی گرم

METOLOW-S 47.5MG Tablet

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب