شربت دکسترومتورفان امین 15میلی گرم/5میلی لیتر

DEXTROMETHORPHAN AMIN 15MG/5ML SYRUP

داروسازی امین [ ایران ]

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب