شربت ترز امین 2میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر

TREZ AMIN 2MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی امین [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی امین

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب