قرص آملودیپین/والزارتان امین 5/80 میلی گرم

AMLODIPINE/VALSARTAN AMIN 5/80MG TAB

داروسازی امین [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی امین

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب