قرص ریتالین 10 میلی گرم

RITALIN Tablet 10 mg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر

NOVARTIS

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب