ویال اوکتاگام 50 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر

OCTAGAM Injection 50 mg/ml,100 ml

OCTAPHARMA [ سوئد ]
شفایاب گستر

OCTAPHARMA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب