قرص نیموتوپ 30میلی گرم

NIMOTOP Tablet 30 mg

BAYER SCHERING PHARMA [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای قلبی عروقی

BAYER SCHERING PHARMA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب