پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ماین 100 میلی گرم


OXALIPLATIN MAYNE Injection,Powder 100 mg

HOSPIRA [ استرالیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب