قرص یاسمین 3/0.03 میلی گرم

YASMIN Tablet 3/0.03 mg

BAYER [ آلمان ]
شفایاب گستر
هورمون های جنسی

BAYER

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب