قطره چشمی تک دوز هایپوتیرز پلاس اس دی یو

HYPOTEARS PLUS SDU Drop,Ophthalmic 50 mg/ml,0.4 ml,20 Units

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر

NOVARTIS

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب