آمپول دی بی ال-جمسیتابین 200 میلی گرم

DBL-GEMCITABINE Injection,Solution 200 mg

HOSPIRA [ استرالیا ]
شفایاب گستر
آنتی نئوپلاستیک

HOSPIRA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب