قرص موبیک 7.5 میلی گرم

MOBIC Tablet 7.5mg

BOEHRINGER [ آلمان ]
شفایاب گستر

BOEHRINGER

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب