قلم آباساگلار کویی پن 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر

ABASAGLAR KWIKPEN 100IU/ML PEN

نسخه دارم، از کجا تهیه کنم؟

مجری طرح پایلوت : انجمن داروسازان اصفهان

تحت نظارت معاونت غذا و دارو

مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده داروخانه می باشد

*دریافت دارو فقط بصورت حضوری در محل داروخانه و با نسخه کامل امکان پذیر است*

نام داروخانه تلفن آدرس تعداد مدت زمان ارائه
دکتر یوسفی 03153228900 اصفهان - شهرضا - شهر شهرضا- چهارراه مدرس تعداد نامحدود 28 روز
ELI LILLY [ دانمارک ]
شفایاب گستر
داروهای ضد دیابت

ELI LILLY

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب