قلم آباساگلار کویی پن 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر

ABASAGLAR KWIKPEN 100IU/ML PEN

ELI LILLY [ دانمارک ]
شفایاب گستر
داروهای ضد دیابت

ELI LILLY

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب