کپسول آهسته رهش اورفیریل 300 میلی گرم

ORFIRIL LONG Capsule 300 mg,Extended Release

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد صرع

DESITIN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب