قرص گلوکوبای 50 میلی گرم


GLUCOBAY Tablet 50 mg

BAYER SCHERING PHARMA [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد دیابت

BAYER SCHERING PHARMA

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب