ویال اکتاگام 50 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر

OCTAGAM Injection 50 mg/ml,50 ml

OCTAPHARMA [ سوئد ]
شفایاب گستر

OCTAPHARMA

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب