قرص آهسته رهش اورلپت ال آ 500 میلی گرم

ORLEPT LA Tablet 500 mg,Extended Release

DESITIN [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد صرع

DESITIN

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب