قرص انتریک ریلیز سیفرول 1.5 میلی گرم

SIFROL ER Tablet 1.5 mg

BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد پارکینسون

BOEHRINGER INGELHEIM

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب