قرص انتریک ریلیز سیفرول 1.5 میلی گرم


SIFROL ER Tablet 1.5 mg

BOEHRINGER INGELHEIM [ آلمان ]
شفایاب گستر
داروهای ضد پارکینسون

BOEHRINGER INGELHEIM

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب