کپسول استنشاقی فورادیل 12 میکروگرم

FORADIL Inhaler/Capsule 12 mcg

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر

NOVARTIS

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب