کرم موضعی لامیزیل 1% 15گرم

LAMISIL Cream,Topical 1%,Tube 15 g

NOVARTIS [ سوئیس ]
شفایاب گستر
داروهای ضد قارچ

NOVARTIS

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب